Mitä opiskelijat oppivat?

Sadun ryhmä: (Merkonomi 2 vuotiset) Ryhmällä on menossa toiminnan kannattavuutta, yrittäjyyttä, äidinkieltä, matematiikkaa.

Toiminnan kannattavuuden ops: 
Työprosessin hallinta: Opiskelija suunnittelee, valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vstuullisesti yrityksen ohjeiden mukaisesti. Työskentelee itsenäisesti ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti, toimii valtuuksiensa mukaisesti, toimii vastuullisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti, arvioi työskentelyään.
Työmenetelmien,- välineiden ja materiaalin hallinta:
Opiskelija käyttää toimisto ja sovellusohjelmia, tulostaa vain tarvittavia tulosteita, edistää kestävää kehitystä, käyttää tietokonetta huolellisesti, käyttää itsenäisesti bubjetoinnissa taulukkolaskenta-ohjlemaa.
Työn perustava oleva tiedon hallinta:
laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset, laskee tuotteen arvolisäverollisen myyntihinnan euromääräisen ja prosentuaalisen katetavoitteiden mukaisesti, osallistuu aktiivisesti budjetointiprosessiin, vertaa toteutumaa budjettiin, laskee budjettieroja.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
toimi erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja, hakee itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tietoa eri lähteistä, toimii yhteistyökykyisesti tiimin jäsenenä, tiedottaa havaitsemistaan riskeistä, noudattaa turvallisuusohjeita.  

Yrittäjyyden ops:
Työprosessin hallinta:Opiskelija suunnittelee yrityksen toimintaa innovaatisesti ja toimii ryhmän jäsenenä oma-aloitteisesti, vastuullisesti, kannustavasti. Ottaa vastuuta koko ryhmän toiminnasta ja sovittujen töiden tekemisestä. Etenee työssään järjestelmällisesti, hankkii yhteistyötahoja, toimiii yhdessä asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa, toimii palveluhenkisesti.
Työmenetelmien,- välineiden ja materiaalin hallinta: käyttää itsenäisesi työvälineitä, toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti. 
Työn perustava oleva tiedon hallinta: hyödyntää tuotteistamisessa oman tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan, hyödyntää eri verkostoista saatavaa tietoa, seuraa alan kehitystä, arvioi itseään yrittäjänä, valitsee yritysmuodon, laatii perustamisasiakirjat, liiketoimintasuunnitelma, yrityksen lainsäädäntö, säilyttää kirjanpidossa tarvittavat kuiti ja tositteet, tulkitsee yrityksen tulosta ja tasetta, seuraa ryhmän kanssa alan kehitystä ja kehitysnäkymiä yritystoiminnan kannalta.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot:
soveltaa keskeisiä tuoteita, palveluita, sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä ja muita säädöksiä. Tekee ehdotuksia yritystoiminnan kehittämiseksi, arvioi omaa toimintaansa ja yritystoiminna etenemistä, neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelutilanteissa, kehittää ryhmänsä turvallisuutta, työympäristöään. 

Jaanan ryhmä (1.luokan merkonomiopiskelijat). Ryhmä opiskelee ammattiaineen lisäksi fysiikkaa, matematiikkaa, äidinkieltä ja englantia.

Kaupan palvelu ja myynti ops: 
Työprosessin hallinta:
Opiskelija suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen ohjeiden mukaisesti. Tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä ja työskentelee itsenäisesti ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija toimii valtuuksiensa mukaisesti, vastuullisesti ja ottaa huomioon seuraavat työvaiheet. Hän edistää toiminnan ja asiakassuhteiden jatkuvuutta. Selvittää yrityksen tuotteiden ja palvelujen vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia sekä arvioi osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia.
Työmenetelmien,- välineiden ja materiaalin hallinta:
Opiskelija käyttää kaupan työvälineitä, kuten tavarantäydennykseen ja tilaamiseen liittyviä tieto ja viestintäteknisiä apuvälineitä. Hän toimii kaupan ympäristöohjeiden mukaisesti ja kehittää omia toimintatapojaan, esimerkiksi tulostaa vain tarvittavia tulosteita, edistää kestävää kehitystä, käyttää tietokonetta huolellisesti.
Työn perustava oleva tiedon hallinta:
Noudattaa kaupan liikeidean mukaista palvelu ja myyntikonsptia, toimii yrityksen tai organisaation liikeidean ja sovittujen käytäntöjen ja toimintatapojen mukaisesti. Hyödyntää ja päivittää jatkuvasti tietojaan tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä. Vastaanottaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiin. Laskee tuotteen tai palvelun arvonlisäverollisen hinnan noudattaen annettuja hinnoitteluperiaatteita. Osallistuu tilauksiin ja palautuksiin. Toimii aktiivisesti estääkseen hävikin syntymistä. Hoitaa suunnitelman mukaisesti kampanjoiden ja esillepanojen toteutuksen. Seuraa aktiivisesti myynnin kehitystä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
Toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja, hakee itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tietoa eri lähteistä, toimii yhteistyökykyisesti tiimin jäsenenä, tiedottaa havaitsemistaan riskeistä, noudattaa turvallisuusohjeita.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti